Güneş enerjisi insanlığın var oluşundan buyana çeşitli şekil ve tekniklerle kullanılagelen bir enerji kaynağıdır. Güneşten gelen ısı ve ışığı en verimli şekilde kullanmak dün olduğu gibi bugün de araştırmacıların üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığı konulardan biridir. Solimpeks Enerji hem güneş enerjisinin tarihsel gelişimini kavramış hem AR-GE’ye hayati bir önem atfeden bir şirket olarak uzman bir kadrodan oluşan Araştırma ve Geliştirme Departmanı ile pek çok ulusal ve uluslararası projeyi yürütmektedir.

Solimpeks AR&GE’nin şuan üzerinde çalıştığı alanlar:

Ürün İyileştirme

ÜRÜN GELİŞTİRME

Daha hafif, daha dayanıklı, daha estetik kasa dizaynı
Yeni depo dizaynı
Yeni nesil PV üretimi

KURULUM GELİŞTİRME

Hafif paneller ve easy-click bağlantı sistemleri
Entegre balans sistemi

Ulusal AR&GE Projeleri

PV-T PROJESİ

TUBITAK destekli projedeki ama güneşten elektik üreten fotovoltaik paneller ile su ısıtma üzerine tasarlanmış termal panellerin tek bir panelde birleştirilmesi ve böylece hem sıcak su hem elektrik üretimini aynı anda elde etmekle kalmayıp hücrelerde ısınmaya dayalı verim kaybını en aza indirip %25 civarında bir verim artışı elde etmek. Selçuk Üniversite’sinin de katkılarıyla proje başarılı bir şekilde sonuçlandırıldı.

Uluslararası AR&GE Projeleri

FP7 PROJELERİ

PIPESTORE: Yenilelenebilir enerji sistemlerinden optimum performansı hedefleyen modüler faz değişimli termal depolama ünitesi geliştirme profjesi.Son yıllarda AB, özellikle evlerde yenilenebilir enerji sistemlerinden faydalanma oranını artırmaya yönelik teşvikler yapmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının çok yaygın bir şekilde kullanılmasını artırması planlanan, yer değiştirebilir, esnek, faz değiştiren, küçük hacimli depolarda büyük miktarlarda sıcak su depolamayı hedefleyen bu projenin ilk sonuçları ümit verici. Pipestore projemizle ilgili son gelişmeleri http://www.pipestore.eu/ adresimizden takip edebilirsiniz.
EAGLE: Web tabanlı, dinamik, tüm dünya ülkelerini kapsayan bir online güneş enerjisi verim hesaplama platformu. Son kullanıcıların ya da endüstriyel bir proje için güneş enerjisini alternatik olarak görenlerin kolaylıkla erişim sağlayıp web-tabanlı haritamızda çatısının kullanılabilir alanını, açısını, yönünü, coğraji konumu ve o ülkedeki teşvikleri dikkate alarak hesaplama yapabileceği bu proje ile ilgili olarak son gelişmeleri http://www.eagle-fp7.eu/ adresinden takip edebilirsiniz

İmalat Projeleri

PV/T ÜRETİM HATTI

Mevka tarafından desteklenen proje ile PV ve PV-T üretim hattı projemiz başarı ile tamamlanmıştır.

Üretim Teknolojileri Projeleri

YALIN İMALAT PROJESİ
ÜRETİM HATTI İZLEME PROJESİ