Solimpeks Enerji Solarex-Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı’na katıldı

Solimpeks Enerji Solarex-Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı’na katıldı

solarex 1Güneş enerjisi sektörünün buluşma noktası yabancı katılımcı ve ziyaretçilerin de yoğun olarak ilgi gösterdiği, Solarex İstanbul, 09-11 Nisan 2015 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy’de 8. kez düzenlendi..

Tüm ziyaretçilerin ücretsiz olarak takip ettiği Solarex İstanbul 2015’ün açılışını, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ, Gensed Başkanı Prof. Dr. Şener OKTİK, Günder Başkanı Kemal Gani BAYRAKTAR ve Voli Fuar Genel Müdürü Ahmet KIZIL yaptı.

3 gün boyunca yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlayan Solarex 2015 fuarında Solimpeks Enerji yoğun ilgi ile karşılandı. Özellikle önümüzdeki aylarda Yerli Güneş Hücresi üretimine başlayacak olan Solimpeks Enerji katılımcılardan tam not aldı. Fuarda ayrıca Solimpeks Enerji grup şirketleri olan Soliren ve SEİSO A.Ş.’de ayrı standlarda katılımcıların dikkatlerini çekti. Güneş enerjisi sektörüne yönelik seminer ve panellere ev sahipliği yapan fuarda Solimpeks Enerji Satış Müdürü Hüseyin GÖKALP, ” Global Pazarda PV-T Teknolojileri ve Uygulama Alanları” konulu sunum gerçekleştirdi. Fuarda 110’u yurtdışından olmak üzere 300’e yakın katılımcı yer aldı.

Kamu ve Özel Sektör Bir Arada..

Türkiye’de 2008 yılından itibaren her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Solarex İstanbul Fuarı bu yılda kamu, özel sektör, akademik isimler ve finans dünyasının profesyonellerini yeniden bir araya getirdi. İstanbul Fuar Merkezi’nin 9,10 ve Solimpeks Enerjinin bulunduğu 11. salonda gerçekleşen fuar, güneş enerjisi sektörünün en istikrarlı organizasyonları arasında yer alıyor.

100 yıllık yatırımlardan daha fazlasını son 12 yılda yaptık”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ açılış konuşmasında, “2015 yılında devreye alacağımız 4 bin megavatın yüzde 85-90’ı yerli ve yenilenebilir enerji kaynağı olacaktır. Doğru yoldayız” dedi. Yıldız, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen 8. Uluslararası Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı Solarex’in açılışında, Türkiye’nin bir dönüşümün, ilerlemenin ve gelişimin içinde olduğunu belirterek, büyüyen Türkiye’nin küçülen enerji sektörü olamayacağını vurguladı.

Yıldız, dünyanın 90 dakikalık güneşinin enerjiye çevrilebilmesi halinde dünyanın 1 yıllık enerjisinin karşılanabileceğini ifade ederek, çok hızlı şekilde düşen maliyet fiyatlarının güneş enerjisini daha da kullanılabilir hale getirdiğini anlattı.solarex 2

Çin 54 bin megavatlık çok ciddi bir performans ortaya koymuştur. AB üyesi ülkeler toplamı, ABD ve Hindistan gibi ülkeler başı çekmektedir. Türkiye, ürettiği elektriğin içindeki yenilenebilir enerji kaynakları payını 4’te 1’lerden 3’te 1’lere çıkartmak için uğraşmaktadır.

Bu yılın sonunda fiyat mekanizmalarıyla alakalı yaptıkları hazırlığa dikkati çeken Yıldız, bu ayın sonunda 600 megavatlık sistemi TEİAŞ’ın tamamlayacağını bildirdi.

Türkiye’nin, 2002 yılına kadar yaptığı 100 yıllık yatırımlardan daha fazlasını son 12 yılda yaptığının altını çizen Yıldız, 2023 yılı hedefleri çerçevesinde bir bu kadar daha yatırım yapacaklarını söyledi.

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynak yatırımlarına verdikleri öneme işaret eden Yıldız, “Hedefimiz, stratejimiz, politikamız budur. 2015 yılı ilk 3 ayında, yeni eklenen bin megavatın yüzde 95’i yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. 2015 yılında devreye alacağımız 4 bin megavatın yüzde 85-90’ı yerli ve yenilenebilir enerji kaynağı olacaktır. Doğru yoldayız. Türkiye’nin enerji yapılandırmasını yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan tamamlayacağız” diye konuştu.

Sunum:

SOLİMPEKS – HÜSEYİN GÖKALP – “ GLOBAL PAZARDA PV/ T TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMA ALANLARI ”

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI
Solimpeks LTD.ŞTİ. tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve Solimpeks Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde,
Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla Solimpeks veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Solimpeks ’ın müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, müşterilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve müşterilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.
İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından; Solimpeks çalışanlarına, görevlilerine, grup şirketlerine (Şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili başta Enerji Sistemleri, Güneş Enerji Sistemleri, Isı ve İklimlendirme vb. diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Solimpeks’ın hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Şirkete başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi www.solimpeks.com.tr adresindeki formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Meriç Mah. 5627 Sok. No:10 35090 Çamdibi – Bornova adresinde bulunan Solimpeks LTD.ŞTİ. ‘ye kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

Ayrıca, Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi kabul ve beyan ederim.
KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, Solimpeks Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliğini ve Aydınlatma Beyanını okuduğumu ve anladığımı kabul ediyorum.