Fotovoltaik Panel Yenilenebilir Enerji Sistemleri

Solimpeks Fotovoltaik Güneş Panelleri

Fotovoltaik Enerji Sistemleri Çeşitleri

Temelde ikiye ayrılan fotovoltaik enerji sistemleri kullanım alanlarına göre şu şekilde sıralanmaktadır;
Şebeke Bağlantılı Sistemler: Elektrik akımına dönüştürülen şebeke bağlantılı sistemlerde güneşten alınan enerji, fotovoltaik panelleriyle invertere gelir. Inverter, DC akımı ve AC akımı ile bağlantılı olduğu için DC akımını tamamen AC akımına çevirerek şebeke koşullarının kontrolünü sağlar. Tanımlanan koşullar ülke standartlarına uygun voltaj ve frekansın uygunluk seviyesini belirlemektedir.

Çok bilinmeyen fakat önemli bir etkiye sahip olan diğer unsur ise, fazlalıkta olan enerjiyi teknik bir yapıyla enterkonnekte şebekeye aktarılmasıdır. Bu tür sistemler günümüzde sanayi tipi mekanlarda kullanılsa da evsel yapılar da ve pek çok alanda da kullanımı oldukça yaygınlaşmaktadır.

Şebekeden Ayrı Sistemler: Şebeke ile bağlantısı olmayan bu sistem, enerjiyi üretip depolamak ve kullanmak amacıyla tasarlanmış oldukça tercih edilen bir sistemdir. Enerjiyi üretmek ve kullanıma sunmak için ihtiyaç kriteri olarak belirli bir talep olması gerekmektedir. Talebin olmadığı durumlarda ise elde edilen enerji depolanır ve daha sonra kullanıma hazır hale getirebilir. Şebeke ile bağlantılı olmayan sistemlerde yükler sadece DC ile beslenir. Bu durumun yanı sıra bir diğer etkili olay ise biriktirilip depolanan enerjiyi yüklerle besleme görevini düzenleyen araçtır yani şarj regülatörüdür.

Sistemin Temel Malzemeleri

Güneş Paneli: Sistemin en temel parçası güneş panelidir. İçerisinde güneş hücreleri bulunan güneş paneli yarı iletken malzemelerden oluşmaktadır. Güneş hücreleri sayesinde güneş enerjisinden elektrik üretilir. Hücrelerin dizilişine göre şekillenen ve kapasiteleri değişen güneş panelleri vardır. En yaygın kullanılan güneş panelleri sırasıyla: 5 – 10 – 60 – 100 – 150 – 260 – 274 Watt kapasiteli olanlardır.

Şarj Kontrol Cihazı: Şarj kontrol cihazı güneş panelinden aktarılan enerjiyi düzenleyip sabitler. Düzenleyip sabitlemenin de yanında akülerin şarjı için standart bir DC enerjisi meydana getirmektedir. Kontrol cihazı aküleri şarj edebilmesi adına akım ile voltajın düzgün ve sabit bir şekilde aktarılması gerekmektedir. Paneller vasıtasıyla elde edilen enerji şarj ve voltaj sabit olmadığı için, akülerin verimli şarj edilebilmesi adına şarj kontrol cihazı bulunması oldukça önemlidir.

Bataryalar: Akü kalitesi çok önemlidir. Şarj verimliliği ve batarya ömrünün uzun olması gerekmektedir. Çevre koşullarına karşı dayanıklı ve uyumlu olmalıdır.

Neden Tercih Edilmeli?

– Oldukça güvenilirdir.
– Yakıtı güneşten aldığı için ücretsiz ve sonsuzdur.
– Bakım ihtiyacı yoktur.
– Kullanım alanı ne olursa olsun her koşul araziye rahatlıkla yerleştirilebilir.
– Atmosfere zararlı gaz salınımı olmadığı için ve sessiz çalıştığından dolayı tercih edilme potansiyeli yüksektir.
– Doğa dostudur, geri dönüşüme uygundur.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI
Solimpeks LTD.ŞTİ. tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve Solimpeks Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde,
Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla Solimpeks veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Solimpeks ’ın müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, müşterilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve müşterilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.
İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından; Solimpeks çalışanlarına, görevlilerine, grup şirketlerine (Şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili başta Enerji Sistemleri, Güneş Enerji Sistemleri, Isı ve İklimlendirme vb. diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Solimpeks’ın hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Şirkete başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi www.solimpeks.com.tr adresindeki formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Meriç Mah. 5627 Sok. No:10 35090 Çamdibi – Bornova adresinde bulunan Solimpeks LTD.ŞTİ. ‘ye kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

Ayrıca, Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi kabul ve beyan ederim.
KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, Solimpeks Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliğini ve Aydınlatma Beyanını okuduğumu ve anladığımı kabul ediyorum.