Evinizin Ne Kadar Güneş Aldığını Google Project Sunroof İle Ölçün..

Evinizin Ne Kadar Güneş Aldığını Google Project Sunroof İle Ölçün..

resim1

Google Project Sunroof Nedir?

Hayatımıza girdiği günden beri hızla gelişmekte olan ve alışkanlıklarımızı değiştiren Google Maps, günümüzde hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Kullanımı hızla artan yenilenebilir enerji ile ilgili farkındalık artmaya devam ediyor. Havadaki karbon salınımı ile ilgili farkındalık yaratacak çeşitli sosyal sorumluluk projelerinin dışında, rüzgâr enerjisi ve güneş enerjisinin öne çıkması ile birlikte özellikle güneş panelleri ile ilgili çözümler öne çıkıyor. Türkiye’de güneş enerjisinin yaygın  kullanım şekli daha çok çatıya kurulan güneş kollektörleri aracılığı ile sıcak su ihtiyacı sağlamaktır.

resim1Sürdürülebilir bir yaşam için ekolojik çözümlerin ve geri dönüşümün önem kazandığı günümüzde, bu konuda Google önemli bir adım attı. “Project Sunroof” olarak adlandırdığı proje ile Google Maps verilerini kullanarak, kullanıcıların evlerinin konumuna göre sağladığı veriler ile karbon salınımına çözüm yaratma noktasında çok önemli bir adım atıyor. Evin lokasyonunda güneş panellerinin yerleştirilmesinin uygun olup olmadığını ve yapılacak tasarrufun değerlendirilmesi ve sağlıklı bir geri dönüşümün planlanması Project Sunroof ile birlikte kolaylaşacak. Evinizin ne kadar güneş aldığını ölçümleyebilirsiniz.

Project Sunroof’u Nasıl Kullanacaksınız?

Project Sunroof adresine girerek, öncelikle Google Maps üzerinden evinizin  adres bilgilerini giriyorsunuz. Daha sonra, lokasyon bilgilerini baz alan Sunroof, evinizin çatısının şeklinden, ağaçların oluşturmuş olduğu gölgeleri de hesaplayarak, verileri size sunuyor. Çatının üç boyutlu şekilde modellemesi üzerinden verileri inceleyebiliyorsunuz. Evinizin bulunduğu konumda, güneş enerjisi üretimini etkileyebilecek olan, bulutluluk ve sıcaklık değişimlerinin verileri baz alınarak, güneş enerjisinden en verimli şekilde faydalanmanızı sağlıyor. Bütün verileri değerlendirerek, yıllık ve aylık olarak, güneş enerjisi ile yapacağınız tasarrufu ve güneş panellerinin ekonomik olarak sağlayacağı kâr oranını hesaplanabiliyor. Bütün bunları yaparken, çatının tamamını güneş paneli ile kaplamak ve bir kısmına güneş paneli yerleştirince ne oranda verim alacağınızı değerlendirerek, bölgedeki güneş paneli firmaları ile iletişime geçmenize yardımcı oluyor.

resim2Project Sunroof Türkiye’de Hizmet Veriyor Mu?

Project Sunroof, şuan için sadece Google’ın Amerika Birleşik Devletleri’nde San Francisco bölgesinde bulunan merkezinde ve Sunroof’u geliştiren mühendislerin bulunduğu Fresno ve Boston’da test edilmeye başlanmıştır. Güneş enerjisinin gün geçtikçe önem kazandığı günümüzde,  Google’ın test aşamasını bitirerek Türkiye’de de kullanıcıların ölçümleme yapabilmesi için henüz net bir tarih verilmemekte. Türkiye’de sistemin kullanılmaya başlanması ile güneş enerjisi ile elektrik üretimi konusunda bilimsel veriler değerlendirilerek,  güneş paneli fiyat ve performansının ve gerek çevreye gerek ev ekonomisine sağlayacağı katkı kullanıcılar için daha ikna edici olacak ve karar alma sürecini hızlandıracaktır.

Kaynak : https://www.google.com/get/sunroof/about/
Google Project Sunroof Hakkında Detaylı Bilgi İçin:

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI
Solimpeks LTD.ŞTİ. tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve Solimpeks Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde,
Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla Solimpeks veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Solimpeks ’ın müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, müşterilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve müşterilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.
İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından; Solimpeks çalışanlarına, görevlilerine, grup şirketlerine (Şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili başta Enerji Sistemleri, Güneş Enerji Sistemleri, Isı ve İklimlendirme vb. diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Solimpeks’ın hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Şirkete başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi www.solimpeks.com.tr adresindeki formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Meriç Mah. 5627 Sok. No:10 35090 Çamdibi – Bornova adresinde bulunan Solimpeks LTD.ŞTİ. ‘ye kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

Ayrıca, Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi kabul ve beyan ederim.
KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, Solimpeks Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliğini ve Aydınlatma Beyanını okuduğumu ve anladığımı kabul ediyorum.