HAVA KAYNAKLI ISI POMPASI UYGULAMASI MERSİN

HAVA KAYNAKLI ISI POMPASI UYGULAMASI MERSİN

E-bülten 08.12.2014

HAVA KAYNAKLI ISI POMPASI UYGULAMASI MERSİN
Solimpeks Mersin bayisi Koç Mühendislik (makine mühendisi Mahmut Koç) tarafından, uygulaması yapılan Küçük Şeyler Anaokulu projesinde, kullanım suyunun, güneş enerjisi ile ısıtılması düşünülmüş ve kış aylarında ısı pompası ile desteklenerek sıcak su elde edilmesi planlanmıştır.Projede ayrıca 4mx4m boyutlarındaki ve 50 cm derinliğindeki anaokulu kapalı yüzme havuzunun ısıtılması ,Solimpeks RJ-120 havuz ısı pompası ile gerçekleştirilmiştir. Kullanım suyu,havuzdan çıkan öğrencilerin duş alması için 2 duş kabini şeklinde tasarlanmış ve buna uygun olarak sistem kapasite seçimleri yapılmıştır.
Anaokulu yüzme havuzu,8 m3 su hacminde olup, iç ortam fancoil ünitesi ile ısıtılmaktadır. Projede Solimpeks RJ-120 havuz ısı pompası kullanılmıştır.14 kw kapasiteli cihaz, 15 derecelik şebeke suyunu 28 dereceye 9 saatte ısıtarak ilk ısıtmayı tamamlamıştır..Havuzun aylık enerji ihtiyacı 3216 KW ve COP değeri 4 olarak kabul edilen ısı pompasının, aylık enerji maliyeti 110 Euro civarındadır.

Kullanım suyunun karşılanması için, 1000 Lt kapasiteli Solikombi boyler kullanılmıştır.Fresh water prensibi ile çalışan paslanmaz serpantinli boyler; temiz,sağlıklı su olarak duşlarda küçük çocukların sağlığını korumak üzere düşünülmüş ve seçilmiştir.Güneş enerjisi ile ısıtılması düşünülen boyler,6 adet Solimpeks ANSG 2510 kollektörleri ile ,alt serpantine bağlanarak boylerin ısıtılmasını sağlamaktadır.80 öğrencinin duşları kullanacağı ve her saat aynı anda 10 öğrencinin duş alacağı bilgisine dayanılarak;kişi başı 20 litre su kullanılacağı ve İleri ki dönemlerde öğrenci sayısının 100 olacağı öngörülmüştür.Saatte 200 litre kullanılacak olan sıcak su ,solikombinin üst serpantininde şok ısıtma yöntemi ile ısıtılmaktadır.Güneş enerjisinin yetersiz olması halinde sisteme 16 kw kapasiteli Solimpeks hava kaynaklı ısı pompası entegre edilmiştir. Isı pompası kapasitesi 100 öğrenci ve güneş enerjisinden destek alınamaması durumları göz önüne alınarak seçilmiştir.

Günlük su ihtiyacı 100x20Lt=2000 Lt

Boyler kapasitesi=1000 Lt

İstenilen boyler sıcaklığı 60 C, şebeke suyu sıcaklığı 15 C.

Gerekli ısı pompası kapasitesi =1000 Lt X(60-15)C=45000 KCAL=52 KW dır.

4 saatlik ısıtma süresi için 52 KW/4 saat=13 KW/h dır.

Soru,görüş ve önerileriniz için;
Çağatay KÜPELİ
Enerji Sistemleri Mühendisi
Güney Anadolu Satış Mühendisi

cagatay.kupeli@solimpeks.com.tr/
+90 531 385 66 50

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI
Solimpeks LTD.ŞTİ. tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve Solimpeks Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde,
Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla Solimpeks veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Solimpeks ’ın müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, müşterilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve müşterilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.
İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından; Solimpeks çalışanlarına, görevlilerine, grup şirketlerine (Şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili başta Enerji Sistemleri, Güneş Enerji Sistemleri, Isı ve İklimlendirme vb. diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Solimpeks’ın hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Şirkete başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi www.solimpeks.com.tr adresindeki formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Meriç Mah. 5627 Sok. No:10 35090 Çamdibi – Bornova adresinde bulunan Solimpeks LTD.ŞTİ. ‘ye kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

Ayrıca, Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi kabul ve beyan ederim.
KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, Solimpeks Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliğini ve Aydınlatma Beyanını okuduğumu ve anladığımı kabul ediyorum.