Suyun üzerine kurulu güneş enerjili elektrik santrali

Suyun üzerine kurulu güneş enerjili elektrik santrali

Türkiye de de zaman zaman fizibilite çalışmaları yapılan fakat bir türlü gerçekleşmeyen yüzer güneş enerjisi santrali ile ilgili Avrupa’nın en büyüğü işlemeye hazır..
Heathrow Havaalanı yakınlarındaki bir su rezervi üzerine inşa edildi ve yine su işleyecek bir tesisin enerjisinin bir bölümünü karşılayacak. Kurulu olduğu alan yaklaşık 8 futbol sahası büyüklüğünde ve yılda 5,8 milyon kilovatsaat enerji üretmesi bekleniyor.
Thames Water enerji yönetimi sorumlusu Angus Berry’ye göre güneş panelleri önemli potansiyele sahip olsa da bu aşamada tek enerji kaynağı olmak için yeterli seviyede değil:
“Güneş enerjisi daimi çalışan bir pil gibi değil. Güneş battığında artık bir şey üretmiyor. Oysa ki beslediği tesisler gece de çalışmaya devam etmek zorunda. Mesela gece-gündüz su pompalamak zorundayız. Dolayısıyla yüzer teknoloji de kullansanız sadece güneş enerjisine dayalı çalışamazsınız.
O ancak tüm bir stratejinin bir parçası olabilir.”
23000 fotovoltaik güneş paneli birbirine bir sal gibi bağlı şekilde hava yastıklarının üzerine kurulu. Göletin dibine bırakılan 200 çapanın yanısıra enerji kablolarla birkaç kilometre mesafedeki üretim merkezine taşınıyor. Üretim merkezi de İngiltere’nin en büyük su kurumu tarafından işletiliyor. Lightsource tepe yöneticisi Nick Boyle’a göre sistemin avantajı çok ısınan güneş panellerinin kolayca soğutulabiliyor olması.
“Güneş enerjisiyle sağlanan elektrik soğutulabilen panolarla olduğunda çok daha verimli oluyor. Yüzer panoların en büyük avantajı da bu. Onlar serinde kalıp soğutulduklarından tüm santral de daha verimli çalışabiliyor. Bir bozkırın ortasında olmasından çok daha fazla elektrik üretebiliyorlar.”
Heatrow yakınlarındaki üretim merkezi halen test aşamasında ve genel elektrik şebekesine bağlı değil. Fakat birkaç ay içerisinde bu entegrasyonun sağlanması bekleniyor. Bu sağlandığında üretim merkezinin elektrik ihtiyacının yüzde 20’sini karşılayacak ve yaklaşık 10 milyon kişiye hizmet verecek. Benzeri bir diğer santral de Manchester yakınlarına inşa ediliyor. Japonya’da 2018 yılında hizmete girmesi beklenen bir diğer örnek santralin yıllık üretim hedefi ise 13.7 milyon megavatsaat.
Solimpeks Enerji olarak üretimini yapmış olduğumuz PV-T (Hibrit) Paneller ile bakır boruların içerisindeki serin suyun sirkülasyonu sayesinde üzerlerindeki fotovoltaik hücrelerin soğutulmaları sağlanmış ve bu şekilde elektrik enerjisinde artış yaratılmıştır. AR-GE çalışmalarının devam ettiği Solimpeks, yeni teknoloji ve çözümlerle adından söz ettirmeye devam edecektir.

Kaynak : http://tr.euronews.com/2016/03/28/suyun-uzerine-kurulu-gunes-enerjili-elektrik-santrali/

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI
Solimpeks LTD.ŞTİ. tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve Solimpeks Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde,
Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla Solimpeks veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Solimpeks ’ın müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, müşterilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve müşterilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.
İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından; Solimpeks çalışanlarına, görevlilerine, grup şirketlerine (Şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili başta Enerji Sistemleri, Güneş Enerji Sistemleri, Isı ve İklimlendirme vb. diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Solimpeks’ın hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Şirkete başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi www.solimpeks.com.tr adresindeki formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Meriç Mah. 5627 Sok. No:10 35090 Çamdibi – Bornova adresinde bulunan Solimpeks LTD.ŞTİ. ‘ye kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

Ayrıca, Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi kabul ve beyan ederim.
KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, Solimpeks Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliğini ve Aydınlatma Beyanını okuduğumu ve anladığımı kabul ediyorum.