Isı Pompası Nasıl Çalışır?

Isı Pompası Nasıl Çalışır?

Isı pompası günümüzde son derece yüksek miktarlardaki enerjiyi tamamiyle düşük maliyetlerle kullanmamıza olanak sağlayan bir araçtır. Isı pompası denildiğinde akla gelen ilk önemli unsur, ortam ısısının farklı bir ortama kolaylıkla taşınması özelliğine dayanan ve tamamiyle elektrikle çalışan bir sistem olarak bilinmektedir. İnsanlara göre yeni bir kavram olarak bilinen ısı pompası, aslında herkesin bildiği her cihazda kullanılan bir parçadır. Örnek verecek olursak: klima, buzdolabı vb. eşyalarda açık bir şekilde ısı pompasının kullanıldığını söyleyebiliriz. Bakıldığı zaman ısıyı taşıyan ve ısıyla çalışan bu tür cihazlarda ısı pompası kullanılması önemli ve şarttır.

Isı Pompası Nasıl Çalışır?

ısı pompası hava kaynaklı ısı pompasıIsı pompası, aslında enerjiyi bir yerden bir yere taşıma potansiyelini gerçekleştiren bir parça özelliğiyle kendisini tanıtmaktadır. Bu enerji ise nereden alınıyor diye soracak olursanız, 2 seçenek ile karşımıza çıkmakta; toprak ve hava. Az önce örnekte de bahsettiğimiz gibi, buzdolabı, klima, derin dondurucular vb eşyalarda bu prensiple çalışmaktadır.
Isı pompasının mantığı tersine işlemektedir, ısı pompası bünyesine aldığı ısıyı ısıtma modunda çalışırken aslında soğutur, soğutma işlemi üzerinde çalışırken ise aslında ısıtmaktadır. Bu işlemi yapabilmesi için ise güçlü bir enerji harcayarak çalışmaktadır.
Bu geçiş sırasında ısı pompası, ortamda bir soğutma işlemi yapıyorsa eğer bu durum o ortamda ısının da meydana gelmesini sağlamaktadır. Aslında bu durum tüm ısı pompasıyla çalışan cihazlar için geçerlidir. Örneğin: Evinizde bulunan bir derin dondurucu aslında soğutma görevi yaparken derin dondurucuya dokunduğunuz zaman anlayacaksınız ki, dışarıya doğru salınım kazanan bir ısı mevcuttur.

Isı Pompası Faydaları

Genel olarak bakacak olursak kaynakları koruyan ve bir kaynaktan alınan enerjiyi başka bir kaynağa sağlıklı bir şekilde aktarma görevini üstlenen bir parçadır.
En önemli faydasından bahsedecek olursak ısı pompası, diğer ısıtma sistemlerine göre son derece avantajlı ve kullanışlı bir enerji kaynağıdır. Sağladığı tasarruftan dolayı da günümüzde kullanılan son teknolojiye sahip bütün cihazlarda aktif bir şekilde kullanılmaktadır.
Yeryüzüne karbon salınımını azaltmaya yönelik oldukça yardımcı olan ısı pompalarının herhangi bir dezavantajı yoktur. Aksine çevreyi korumasıyla, fazlasıyla tercih edilen ısı pompası, popülarite kazanmış ve her geçen gün teknolojik ürünlerde ön plana çıkarılarak daha çok kullanıcıya ulaşmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI
Solimpeks LTD.ŞTİ. tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve Solimpeks Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde,
Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla Solimpeks veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Solimpeks ’ın müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, müşterilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve müşterilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.
İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından; Solimpeks çalışanlarına, görevlilerine, grup şirketlerine (Şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili başta Enerji Sistemleri, Güneş Enerji Sistemleri, Isı ve İklimlendirme vb. diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Solimpeks’ın hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Şirkete başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi www.solimpeks.com.tr adresindeki formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Meriç Mah. 5627 Sok. No:10 35090 Çamdibi – Bornova adresinde bulunan Solimpeks LTD.ŞTİ. ‘ye kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

Ayrıca, Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi kabul ve beyan ederim.
KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, Solimpeks Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliğini ve Aydınlatma Beyanını okuduğumu ve anladığımı kabul ediyorum.