• Solimpeks Akademi Online seminerler yoğun ilgi gördü.

  By on 12 Haziran 2020

  Katılımınız için teşekkür ederiz. Türkiye’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile etkin mücadele kapsamında,  almış olduğumuz tedbirlerimiz neticesinde ; 28...

  0
  Solimpeks Güneş Enerjisi Sistemleri - Isı Pompası, Fotovoltaik Sistem
 • Solimpeks Akademi Online Seminerler Başlıyor!

  By on 27 Nisan 2020

  Solimpeks Akademi Online Seminerler Başlıyor! Türkiye’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile etkin mücadele kapsamında,  almış olduğumuz tedbirlerimiz neticesinde ;...

  0
  Solimpeks Güneş Enerjisi Sistemleri - Isı Pompası, Fotovoltaik Sistem
 • Celal Bayar Üniversitesi Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Konferansı

  By on 11 Aralık 2019

  Manisa Celal Bayar Üniversitesi-Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi, ”Güneş Enerjisi ve Teknolojileri” başlığı ile düzenlediği Konferansa Solimpeks Türkiye Genel Müdürü...

  0
  Solimpeks Güneş Enerjisi Sistemleri - Isı Pompası, Fotovoltaik Sistem
 • Solarex 2019 Fuarına katıldık

  By on 10 Nisan 2019

  12. Uluslararası Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı Solarex 2019’da bu senede Solimpeks Türkiye olarak yerimizi aldık. Güneşi maksimum verimlilik ile...

  0
  Solimpeks Güneş Enerjisi Sistemleri - Isı Pompası, Fotovoltaik Sistem
 • Haber/News Temmuz 2018

  By on 23 Temmuz 2018

  solimpeks haber temmuz 2018 Haber:news

  0
  Solimpeks Güneş Enerjisi Sistemleri - Isı Pompası, Fotovoltaik Sistem
 • Turkeybuild Istanbul 2018 – Yapı Fuarına Katıldık

  By on 14 Mayıs 2018

  Solimpeks olarak Turkeybuild Istanbul 2018 – Yapı Fuarına katılarak, ürün ve projelerimizi başarılı bir şekilde tanıttık.

  0
  Solimpeks Güneş Enerjisi Sistemleri - Isı Pompası, Fotovoltaik Sistem
 • SOLİMPEKS ENERJİ MÜHENDİSLİK GÜNEY EGE BÖLGE SEMİNERİ

  By on 5 Mart 2018

  Solimpeks Enerji Mühendislik 27.02.2016 tarihinde Güney Ege Bölge semineri bu sene Fethiye’de Gerçekleştirildi. Solimpeks Türkiye Genel Müdürü Makina Mühendisi...

  0
  Solimpeks Güneş Enerjisi Sistemleri - Isı Pompası, Fotovoltaik Sistem
 • 23.09.2017 Solimpeks Akademi Semineri

  By on 11 Ekim 2017

  Solimpeks Akademi Semineri 23.09.2017 tarihinde, Yenilenebilir enerji, elektrik üretiminde güncel mevzuat değişiklikleri, Yeni yatırımlar ve piyasa talepleri, Isı pompası...

  0
  Solimpeks Güneş Enerjisi Sistemleri - Isı Pompası, Fotovoltaik Sistem
 • SOLARTR 2016 Konferans ve Sergisi

  By on 2 Aralık 2016

  6-8 Aralık 2016 tarihleri arasında Pullmann İstanbul Airport ve Convention Center’da SOLARTR 2016 Konferans ve Sergisi düzenlenecektir. SOLİMPEKS’in de...

  0
  Solimpeks Güneş Enerjisi Sistemleri - Isı Pompası, Fotovoltaik Sistem
 • Uluslararası Yarıiletken Bilimi ve Teknolojisi Konferansı (ISSTC)

  By on 24 Ağustos 2016

  Uluslararası Yarıiletken Bilimi ve Teknolojisi Konferansı (ISSTC), Solimpeks Enerji‘nin sponsorluğuyla 26-28 Ağustos’da Selçuk Üniversitesi, Konya’da! Detaylar; http://www.isstc2016.org/  

  0
  Solimpeks Güneş Enerjisi Sistemleri - Isı Pompası, Fotovoltaik Sistem

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI
Solimpeks LTD.ŞTİ. tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve Solimpeks Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde,
Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla Solimpeks veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Solimpeks ’ın müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, müşterilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve müşterilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.
İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından; Solimpeks çalışanlarına, görevlilerine, grup şirketlerine (Şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili başta Enerji Sistemleri, Güneş Enerji Sistemleri, Isı ve İklimlendirme vb. diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Solimpeks’ın hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Şirkete başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi www.solimpeks.com.tr adresindeki formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Meriç Mah. 5627 Sok. No:10 35090 Çamdibi – Bornova adresinde bulunan Solimpeks LTD.ŞTİ. ‘ye kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

Ayrıca, Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi kabul ve beyan ederim.
KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, Solimpeks Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliğini ve Aydınlatma Beyanını okuduğumu ve anladığımı kabul ediyorum.