17-18/08/2013 seminer

17-18/08/2013 seminer
Solimpeks Ekibi Sosyal Stiller Eğitimi Aldı!
Sosyal Stiller dünyanın en etkin davranış eğilimleri modelidir.  Bu davranış eğilimleri dört karektere ayrılır. Bu dört karakterin çeşitli isimleri olmakla birlikte genel olarak Yönlendirici, Analitik, Etkileyici ve Dost Canlısı şeklinde tanımlanabilir. Stil, kişinin gözlemlenebilir, sözlü ve sözsüz davranışlarına işaret eder ve bir kişinin Stili hakkında iş arkadaşlarının karar birliği vardır. Doğru iletişim kurmak ve karşımızdakini iyi anlamamız için sosyal stilleri tanımamız gerekir. Özellikle iş hayatındaki iletişim akışını düzene sokacak ve karşılıklı olarak olumlu ilişkiler geliştirmemize yardımcı olacak bir iletişim modelidir.
Eğitmen Hulusi Oflas, Solimpeks ekibine ‘Sosyal Stiller’ eğitimi verdi. Bireylerin iş çevresinde ve özellikle müşterileri ile kurdukları diyaloglarda stillere göre davranış kalıpları belirlemeleri hakkında ipuçları veren Oflas, Solimpeks ekibinin de sosyal stiller grafiğini çıkardı. 2 gün süren eğitimde ilk gün sosyal stiller hakkında, ikinci gün ise satış teknikleri ile ilgili bilgiler verildi.
Sosyal stil profillerine göre belirlenebilen anahtar kelimelerin üzerinde duran Oflas, kişilerin bu kelimeler  ile  iletişim kurmalarının etkili olabileceğini vurguladı. Doğru ya da yanlış bir modelin olmadığını savunan Oflas, bireylerin bu eğitim ile eksik yönlerinin farkına vararak, kapatmaya çalışmalarının doğru bir yöntem olacağını belirtti.