Kalite birinci önceliğimiz. Bu yüzden üretim ve test şartlarımız dünyada genel kabul gören Avrupa standartlarının üzerindedir.

Aşağıda listelenmiş pek çok ürün ve üretim sertifikalarına sahip olmakla fabrikamızı yıllık uluslararası denetimlere açıyoruz.

Dünyada En Fazla Kalite Sertifikasına Sahip Güneş Enerjisi Şirketi:

Termal Kollektör Ürün Sertifikaları:
TERMAL KOLLEKTÖR ÜRÜN SERTİFİKA KURUM Görüntüle / İndir
WUNDER ALS 1808-2108-2510 CSTB EUROVENT CERTITA file-pdf
WUNDER ALS 1809-2110-2512 CSTB EUROVENT CERTITA file-pdf
MARVEL CLS 1808 SRCC SRCC file-pdf
MARVEL CLS 2510 SRCC SRCC file-pdf
WUNDER CLSF 1808 SRCC SRCC file-pdf
WUNDER CLSF 2108 SRCC SRCC file-pdf
WUNDER CLSF 2510 SRCC SRCC file-pdf
WUNDER CLSF 3010 SRCC SRCC file-pdf
WUNDER ALS 1808-2108-2510 SOLARKEYMARK DIN CERTCO file-pdf
WUNDER ALS 1809-2110-2512 SOLARKEYMARK DIN CERTCO file-pdf
WUNDER ALS 2108 DRAIN-2510 DRAIN SOLARKEYMARK DIN CERTCO file-pdf
WUNDER ALS 4014-2514 SOLARKEYMARK ICIM file-pdf
WUNDER ANP 1808-2108-2510-2710 SOLARKEYMARK DINCERTCO file-pdf
WUNDER ANSG 1808-2108-2510 SOLARKEYMARK DINCERTCO file-pdf
WUNDER CLS 4014 SOLARKEYMARK ICIM file-pdf
PV VE PVT Ürün Sertifikaları:
PV VE PVT ÜRÜN SERTİFİKA KURUM Görüntüle / İndir
POWERVOLT-POWERTHERM MCS 004 BBA file-pdf
POWERVOLT-POWERTHERM MCS 005 BBA file-pdf
PV 61215-61730 TÜV INTERCERT SAAR file-pdf
VOLTHER POWERTHERM SOLARKEYMARK ICIM file-pdf
VOLTHER POWERVOLT SOLARKEYMARK ICIM file-pdf
TSM Ürün Sertifikaları:
TSM ÜRÜN SERTİFİKA KURUM Görüntüle / İndir
TSM 120 150 200 300 SOLARKEYMARK ICIM file-pdf

ISO 9001

Üretim Sertifikaları:
CERTIFICATE ORGANIZATION View/Download
ISO 14001:2004 JAS-ANZ 13-11-2018 file-pdf
ISO 18001:2007 JAS-ANZ 13-11-2018 file-pdf
ISO 9001 -17-20 ISO 13-11-2018 file-pdf
CE 2020 TRA-18-1902-01 CE 01-02-2021 file-pdf
CE 2018 TRA-18-1902-01 CE 02-04-2019 file-pdf
CE 2017  CE 14-02-2018 file-pdf
HİZMET YETERLİLİK BELGESİ 2018  TSE 21-12-2018 file-pdf
TSE 2019   TSE 26-08-2019 file-pdf
CE 2018 CE 04-02-2019 file-pdf
Buffer_boyler CE CE 08-03-2020 file-pdf
27001-2013-TR-EN-2017 BİLGİ GÜVENLİĞİ 09-01-2020 file-pdf

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI
Solimpeks LTD.ŞTİ. tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve Solimpeks Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde,
Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla Solimpeks veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Solimpeks ’ın müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, müşterilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve müşterilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.
İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından; Solimpeks çalışanlarına, görevlilerine, grup şirketlerine (Şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili başta Enerji Sistemleri, Güneş Enerji Sistemleri, Isı ve İklimlendirme vb. diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Solimpeks’ın hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Şirkete başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi www.solimpeks.com.tr adresindeki formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Meriç Mah. 5627 Sok. No:10 35090 Çamdibi – Bornova adresinde bulunan Solimpeks LTD.ŞTİ. ‘ye kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

Ayrıca, Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi kabul ve beyan ederim.
KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, Solimpeks Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliğini ve Aydınlatma Beyanını okuduğumu ve anladığımı kabul ediyorum.