SOLARTR 2016 Konferans ve Sergisi

SOLARTR 2016 Konferans ve Sergisi

6-8 Aralık 2016 tarihleri arasında Pullmann İstanbul Airport ve Convention Center’da SOLARTR 2016 Konferans ve Sergisi düzenlenecektir.

SOLİMPEKS’in de sponsorları arasında olduğu; Bilim ve teknoloji ağırlıklı olacak etkinlik Ulusal Fotovoltaik Teknoloji Platformu (UFTP)’nin ev sahipliğinde; Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü (EGE-GEE), GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi (GAP-YENEV), TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK-MAM), Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu–Türkiye Bölümü (GÜNDER) ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü(YEGM) işbirliği ile gerçekleştirilecek.

Enerji bağımsızlığından, iklim değişikliği ile mücadeleye kadar birçok alanda önemi gittikçe artan güneş enerjisine yönelik olan ve akademiden iş dünyasına kadar çok geniş bir uluslararası katılım ile iki yılda bir düzenlenen SOLARTR bu anlamda Türkiye’nin en geniş kapsamlı ve önemli güneş enerjisi etkinliği konumunda.

SOLARTR 2016 Yürütme Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve dünyanın birçok ülkesinden gelerek İstanbul’da buluşacak ve aralarında bilim insanlarından sanayicilere, kamu kesimi temsilcilerinden güneş enerjisi uygulamacılarına kadar farklı kesimlerin olduğu sektör paydaşları güneş enerjisindeki yerel, küresel ve bilimsel son gelişmeleri değerlendirme ve bu alanın geleceğine dair öngörülerde bulunma fırsatı bulacaklar.

Üç gün boyunca sürecek etkinlikte hızla büyüyen güneş enerjisi sektörünün sağlıklı gelişimi için önerilerin paylaşılması ile bu gelişime engel olabilecek tehditlerin giderilip, sektörün önündeki engellerin kaldırılmasına katkı sağlayacak yol haritalarının ve eylem planlarının alt yapılarının hazırlanması hedefleniyor.

Bununla birlikte SOLARTR 2016’da değerlendirilecek konu başlıkları arasında mevzuat ve gereklilikleri, sorun ve çözüm önerileri, bütünleşik sektör yapılanmasının ulusal, bölgesel ve uluslararası boyutta ihtiyaçları da olacak.

SOLARTR’nin 2016 buluşmasında B2B Toplantıları ve Proje Pazarı Etkinliği gibi ilkler de yer alacak.

Bu etkinlikler ile iş ve finans dünyası temsilcilerinden proje geliştiricilerine kadar farklı kesimleri bir araya getirmek, böylelikle güneş enerjisi yatırımlarına yönelik ulusal ve uluslararası işbirliklerinin gerçekleşmesine katkı sağlamak hedefleniyor.

Konferansta gerçekleştirilecek bilimsel sunumların konu başlıkları ise şunlar olacak;

– Güneş enerjisi teknolojileri (PV, Isıl) ve yeni eğilimler,
– PV malzeme ve cihazlarının ölçüm ve karakterizasyonu,
– PV enerji tesisleri,
– Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi (CSP, CPV),
– Güneş enerjisi sistemlerinin işletimi, performansı ve güvenilirliği,
– Güneş ısıl ve güneş elektriği sektörü ve pazar dinamikleri,
– Kent planlamasında güneş enerjisi,
– Güneş enerjisi ile ısıtma ve soğutma,
– Büyük ölçekli sistemler, sanayi üretim süreçleri ile güneş ısıl enerjisinin bütünleştirilmesi,
– Binalarda bütünleşik güneş enerjisi sistemleri,
– Binaların yenilenmesinde güneş enerjisi kullanımı,
– sıfır enerjili binalarda güneş enerjisinin rolü,
– Enerji depolama sistemleri,
– Hibrid sistemler,
– Değerlendirme ve sertifikalandırma prosedürleri,
– Yeni malzeme ve yaklaşımlar,
– Yönetmelikler, çerçeve mevzuat ve bölgesel kalkınma,
– İklim değişikliği ve güneş enerjisi,
– Salım ticareti,
– Güneş enerjisinde yenilikçi finansman modelleri,
– Ar-Ge, Ür-Ge ve gelecek işbirlikleri,
– Çevre sağlığı ve iş güvenliği,

Ücretsiz katılım formu için http://tr.solartr.org.tr/kayit/  adresini,

Konferans programı için http://tr.solartr.org.tr/wp-content/uploads/2016/11/SOLAR-TR2016-Conference-Program.-11.pdf adresini,

Ayrıntılı bilgi için http://tr.solartr.org.tr/  adresini ziyaret edebilirsiniz.

0 Comments

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*